Bouwakoestiek en geluidsoverlast

Bouwakoestiek is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van elk bouwproject. De akoestiek van een woning, fabriek of ander gebouw bepaalt in hoge mate het woon- of werkklimaat en is ook belangrijk voor de omgeving. Voor een goede bouwakoestiek is een professionele aanpak nodig, zeker met de huidige strenge regels omtrent geluidsoverlast. Bent u verantwoordelijk voor een bouwproject, dan is het belangrijk in de planning rekening te houden met onderzoek en advisering over bouwakoestiek. Landelijke, provinciale en gemeentelijke regelgeving inzake akoestiek en geluidshinder kunnen een ondoorzichtig woud vormen waar alleen een deskundig adviseur de weg in weet. De professionals in bouwakoestiek van het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGIGroep) zijn gespecialiseerd in akoestiek en kunnen samen met de bouwkundigen bekijken welke oplossingen mogelijk zijn.

Bouwakoestiek en geluidshinder

Rekening houden met de eisen van bouwakoestiek kan een hoop problemen voorkomen. Akoestiek in de bouw kijkt onder andere naar: Contactgeluid, geluid door trillingen in de bouwconstructie Luchtgeluid, geluid van binnen en buiten wat de lucht in trilling brengt Geluidsisolatie, zoals door beton, dubbel glas, zwevende vloeren etc. Geluidsabsorptie zet geluidenergie om in warmte, zaosl door gordijnen of tapijt. De adviseurs van de KGIGroep kunnen heel precies de bouwakoestiek in kaart brengen, bepalen welke problemen zich kunnen voordoen met de akoestiek en welke oplossingen er zijn. Door tijdig inzicht in de bouwakoestiek kunt u veel onnodige kosten voorkomen en kan de akoestiek in het te bouwen object voor alle betrokken partijen acceptabel zijn.

Bouwakoestiek en woon/werkklimaat

Een goede bouwakoestiek zorgt niet alleen voor beperking van de geluidsoverlast, maar draagt ook bij aan een aangenaam woon/werkklimaat in een woning of kantoor. U kunt de specialisten van de KGIGroep ook inschakelen om een goede akoestiek te realiseren. Afhankelijk van de akoestische functie van een bepaalde ruimte zijn er vele mogelijke constructies en materialen die bijdragen aan een optimale bouwakoestiek. Wilt u meer informatie over bouwakoestiek en wat de KGIGroep op dat gebeid voor u kan betekenen? Neem dan contact op:

contact